top of page

פסטיבל אשדוד שירה, עיריית אשדוד ומגמות אמנות 

סדנת שירה ואמנות רחוב במשך חודשיים

סדנת גרפיטי עם מתמודדי נפש

בשיתוף עמותת שכולו טוב

bottom of page